#énjövőm a fiatalokért

2017-ben indítottuk útjára az #énjövőm programunkat, amelynek középpontjában a fiatalkori munkanélküliség visszaszorítása áll.

2017 őszén indítottuk el #énjövőm programunkat, amellyel a 18-30 év közötti fiatalok munkaerőpiaci esélyeinek javítását tűztük ki célul. A 2020-ig tartó program keretében ingyenes tanfolyamokat biztosítunk olyan fiatalok számára, akik álláskeresők, jelenleg nem dolgoznak, de már nem is tanulnak NEET (Not in Education, Employment, or Training korosztály).

 

 

 Mindezzel a fiatal generációt különösen súlyosan érintő hazai munkaerőpiaci nehézségekre reagálunk, a Coca‑Cola HBC csoport nemzetközi célkitűzéseivel összhangban. Segíteni akarunk olyan készségek és kapcsolati háló megszerzésében, amelyekkel javulnak a résztvevők munkaerőpiaci esélyei, jobb karrierlehetőségeket és életet biztosíthatnak maguk számára.

 Úgy gondoljuk, sok esetben nem a szaktudás, hanem sokkal inkább az önbizalom, motiváció, kapcsolati tőke, vagy bizonyos kommunikációs készségek hiánya okozza a problémát a fiatalok munkaerőpiacon való sikeres elhelyezkedésében.

Ezen készségekre és fejlesztendő területekre fókuszáltan hoztuk létre az #énjövőm program tantermi és online platformokon zajló oktatását, melyhez 2017 óta több mint 3000 fiatal csatlakozott.

Az eddig szerzett tapasztalatok rávilágítottak, hogy a kismamák, édesanyák egy olyan sajátos csoportot alkotnak, akik helyzetükből adódóan nehezebben tudnak visszakerülni a munka világába, annak ellenére, hogy pont ezen sajátos helyzetük miatt számos olyan rejtett tudás és készség van birtokukban, mely remekül kamatoztatható akár egy vállalkozásban is.

 

  • 669 fiatal csatlakozott a programhoz 2017 végéig
  • 3589 résztvevő 2018-ra
  • 8000 fő bevonása a cél 2020-ig